Screening novorođenčeta ovisi o državi i podložan je promjenama, posebno uzimajući u obzir stalni napredak medicinske tehnologije. Dolje navedeni poremećaji neki su koji mogu biti uključeni u probirne programe za novorođenčad. Provjerite potrebe države i razgovarajte sa svojim zdravstvenim radnikom za upute.

Test Datum Rezultati
Kongenitalni hipotireoza *
Fenilketonurija (PKU) *
Manjak biotinidaze
Kongenitalna hiperplazija nadbubrežne žlijezde
Cistična fibroza
galaktozemija
hemoglobinopatija
Slušni pregled
homocistinuriju
Bolest urina javorovog sirupa (MSUD)
Manjak MCAD (manjak acila CoA dehidrogenaze srednjeg lanca)
Bolesti srpastih stanica
toksoplazmoza
Tyrosinemia
Ostalo: **
Ostalo:
Ostalo:
Ostalo:

* Svih 50 država u Sjedinjenim Državama provjerava PKU i urođenu hipotireozu. Ostale projekcije ovise o stanju.

** Trebali biste razmotriti traženje dodatnih testova ako imate obiteljsku povijest nasljednog poremećaja, prethodno ste rodili dijete pod utjecajem poremećaja, dijete u vašoj obitelji umrlo je zbog sumnje na metabolički poremećaj ili imate neki drugi razlog da vjerujte da vaše dijete može biti u opasnosti zbog određenog zdravstvenog stanja. Za upute se obratite svom liječniku.


PRVI KORAK - NEUROLOŠKI RAZVOJ BEBE (Rujan 2021).